Kopen of huren?

Caravanpark Sirjansland is een coöperatieve vereniging. Dat houdt o.a. in dat alle leden van de vereniging gezamenlijk eigenaar zijn van de grond en de gebouwen. Elk lid van de vereniging heeft, als onderdeel van het lidmaatschap, een staanrecht. De caravan die het lid daarop plaatst, is uiteraard eigendom van het betreffende lid; op de staanplaats heeft men gebruiksrecht. Al deze zaken zijn geregeld via de statuten van de vereniging.

Het staat elk lid vrij, zijn/haar lidmaatschap te verkopen. Dit gebeurt meestal in combinatie met de stacaravan. Een belangrijke voorwaarde is de goedkeuring van het aspirant-lid door de ballotage-commisie en het bestuur. Elk jaar ontvangt men een rekening met daarop onder andere ‘contributie‘ en ‘bijdrage loonkosten’ op basis van het aantal vierkante meters dat bij uw staanplaats hoort. Verder betaalt elk nieuw lid op de eerste rekening (opstartrekening) éénmalig het entreegeld van € 1.000,- per lidmaatschap.

Momenteel worden er verscheidene staanrechten te koop aangeboden via de daarvoor geëigende kanalen.

De Vereniging heeft 1 staanplaats vrij voor verhuur. De oppervlakte is 191 m2

Informatie bij de beheerders of via secretaris@caravanparksirjansland.nl

De leden kiezen een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, en 2 bestuursleden. Gezamenlijk beslissen de leden over bijvoorbeeld de begroting en de toekomst van het park. Naast rechten heeft een lid ook plichten die verwoord staan in het Huishoudelijk Reglement. Eén daarvan is de plicht om, per lidmaatschap twee dagen ( 2 x 5 uur) werk te verrichten voor de vereniging. Op die manier kunnen we de contributie lager houden.

Daarnaast heeft Caravanpark Sirjansland huurplaatsen beschikbaar; deze worden per jaar verhuurd.