Verkiezing bestuursleden 2019

In de komende algemene leden vergadering (ALV) op zaterdag 18 mei 2019 worden volgens het periodieke schema onderstaande bestuurders herkozen dan wel gekozen.

Secretaris

In tegenstelling tot hetgeen in de nieuwsbrief gemeld is,  is de huidige secretaris niet herkiesbaar

Penningmeester

Huidige penningmeester is herkiesbaar.

Er heeft zich (nog) geen nieuwe kandidaat gemeld.

Bestuurslid techniek

Huidig bestuurslid is herkiesbaar.

Ook is er een nieuwe kandidaat.

Wil je meer weten over het bestuur en bekijken wat de verschillende functies inhouden? <Klik hier>

(Let op hiervoor moet je als lid zijn ingelogd)

Meldt je nu aan!

Voor meer informatie over de kandidaten: <Klik hier>

(Let op hiervoor moet je als lid zijn ingelogd)