Nieuwsbrief-Mei-Juni-juli-2017

Beste leden en huurders:
De zomer is begonnen, laten we er van uit gaan dat dit een mooie mediterrane zomer word zoals men in de Bilt met regelmaat meld,zodat iedereen het goed naar de zin zal hebben.Alweer de laatste nieuwsbrief vóór de vakantie periode.

Factuur vereniging:

Voor de ledendie nog een openstaandebij de vereniginghebben openstaan melden wij dat als de deze ledende openstaande nota niet hebben betaald vóór vrijdag 28-07-2017 wij de vordering uithanden geven en overgaan tot het afsluiten van alle voorzieningen zoals elektra, stroom, water, gas, internet en slagboom.Wij hopen natuurlijk dat het niet zover hoeft te komen en vertouwen er op dat u uw zaakjes netjes regelt.Wij hebben iedereen ruim in de gelegenheid gesteld en gemeld overde noodzaak om de jaarrekening op tijd te betalen te betalen.
Penningmeestermailadres:                   Penningmeester@caravanparksirjansland.nl
Secretarismailadres:                               secretaris@caravanparksirjansland.nl
Beheerder:mailadres:                             beheerder@caravanparksirjansland.nl

Speeltuin,

Het voornemen om de speeltuin op de plataan te vernieuwen is gerealiseerd en is bijzonder geslaagd.Wij hopen dat er goed gebruik gemaakt gaat worden van deze nieuwe voorzieningen.

Internet:
Iedereen heeft gratis internet gehad in de afgelopen maanden, met de complimenten van de KPN.Wij gaan de komende weken de codes implementeren wat betekent dat iedereen die zich niet heeft aangemeld voor internet of afgemeld heeft geen toegang meer heeft tot het internet.Men kan alsnog een formulier invullen en internet aanvragen.Wij hopen dat al het werk wat we hier aan gehad hebben een grote verbetering is.Indien er een storing is of het internet is erg traag dan kan u bellen met de KPN Hotspots storing / service balie 08000414.Men kan daar zien of een opgetreden storing aan de KPN voorziening te wijten is en de storing opheffen.In het geval uw eigen apparatuur defect is zal u zelf maatregelen moeten nemen zoals het resetten van uw router en/of antenne.Om misverstanden te voorkomen, mocht het zijn dat uw apparatuur stuk is kan dat nooit voor rekening van de KPN zijn.Wij u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Jeugdhonk,

Stand van Zaken: er zijn een aantal mensen de afgelopen periode bezig geweest met de realisatie van een jeugdhonk.Er was zelfs sprake van een tijdelijke voorziening.Echter op het moment dat we besloten hadden dat we een tijdelijke voorziening zouden plaatsen was de tijdelijke voorziening niet meer beschikbaar.Nu zijn we nog op zoek geweest naar een alternatief maar het bleek niet meer mogelijk om vóór de aanvang van het seizoen een voorziening aan te schaffen.Wij zijn hier niet gelukkig mee en de jeugd zal er ook niet blij mee zijn denken wij.Wij kunnen voor de tijd die nu nog resteert geen tijdelijk jeugdhonk meer aanschaffen wij hopen dat daar begrip voor is.Echter vast staat dat de brandweer direct na de vakantie langs komt om te zien wat er nu werkelijk nodig is om het oude jeugdhonk zodanig aan te passen dat het weer veilig en een rendabel jeugdhonk wordt.

Beheerder,

We hebben nu iedere nieuwsbrief weleen verhaal over het afvoeren van afvalstoffen, bouwafval etc. een onderwerp gehad.We merken dat sommige mensen doorhebben dat er regels zijn voor wat betreft het afvoeren van vuil, afgedankte meubels en afvalstoffen.De vuil containers zijn met grote regelmaat voor een groot deel gevuld met bouwafval, afgedankt meubilair, kussens en allerlei zaken die niet thuis horen in de “huisvuil”containers.Nu had het bestuur en beheerderbedacht om als proef een grote puin en een afval container neer te zetten waarop stond aangegeven dat puin en bouwa fval zoals hout apart gedumpt kunnen worden en dit na overleg met Yvo.Welnu 2 dagen na het plaatsen van 2 stuks 20mtr.³containers waren de containers volgegooid en niemand had dan ook maar iets overlegd of gevraagd aan de beheerder.Het resultaat is dat de container bestemd voor bouwafval ook voorzien werd van flinke hoeveelheden puin, stenen en soortgelijke troep.Het afvoeren van deze container kost normaal gesproken voor bouw, hout en soortgelijk sloop afval ongeveer € 900,00.Nu werd door de grote verscheidenheid aan afval de container aangemerkt als gemengd bouw en sloopafval en is het kostenplaatje bijna € 2.100,00 ex. Btw.We zijn hier zo van geschrokken dat wij voorlopig even geen container meer neerzetten.Men moet zelf het bouw, sloopafval en puin afvoeren naar de vuilverwerking in Zierikzee.Men moet daar ook gaan betalen voor het storten van afval echter dan beseft men misschien dat het afvoeren van vuil tegenwoordig veel geld kost en dat als wij als vereniging een container voor sloopafval ter beschikking stellen dat daarvoor de knip getrokken zal moeten worden.Het bestuur zal zich beraden hoe dit probleem op een fatsoenlijke manier op te lossen.

Pachter,

We hebben een nieuwe pachter en daarmee is de kroeg voor dit seizoen in ieder geval open.De naam van de uitspanning is café de Bolle.Ook de snackbar is weer open, met verse eigengemaakte patat.De opening en sluiting tijden zijn aangegeven pui en deur van de snackbar.

Gaskeuring:

Vindt deze zomer plaats zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief.Geschillen commissie:In de verkiezing voor een nieuw lid van de geschillencommissie melden wij dat dhr. Jan koopman is gekozen als lid van de geschillencommissie.Klachten of opmerkingen kan u altijd schriftelijk richten aan bestuur, beheerder en/of geschillen commissie.

Het concept h.h. reglement

Staat intussen op het ledendeel van onze website ter inzage, lees het aandachtig en lever uw suggesties, commentaar en kritiek in bij het bestuur,per mail of op papier.Het is in ons aller belang dat dit zorgvuldig gebeurd.

Rustperiode:

De dagen dat er werkzaamheden uitgevoerd mogen worden lopen van het begin tot het einde van het zomer programma.Dus knutselen, zagen,schuren, timmeren(lawaaioverlast) mag niet plaatsvinden van 14 juli tot 28augustus.

Kantine Kaarten:

De mensen die nog een kantine kaart in het bezit hebben waar nog een tegoed op staat, kunnen deze tot 01-08-2017 inleveren bij Roger Nafa.Roger zorgt dat het tegoed wat nog op de kaart staat aan u word uitbetaald per kas of bank.Deze nieuwsbrief word u aangeboden namens het bestuur, beheerders, het recreatie team en de mensen die hand en spandiensten verlenen,

Voorzitter :            dhr. Frans van Weelden                       voorzitter@caravanparksirjansland.nl
Penningmeester : dhr. Remco Casparie                            penningmeester@caravanparksirjansland.nl
Secretaris:             dhr. Roeland Hartmans                       secretaris@caravanparksirjansland.nl
Recreatie :             dhr. Roger Nafa                                     recreatie@caravanparksirjansland.nl
Techniek :             dhr. Peter Goudriaan                            techniek@caravanparksirjansland.nl
Beheerder:            dhr. Yvo de Bruin
mw. Jesca de Bruin                                beheerder@caravanparksirjansland.nl