Nieuwsbrief februari 2019

Sirjansland, 28-02-2018.

Beste leden en huurders,

Hierbij ontvang je onze maandelijkse nieuwsbrief.
Allereerst
Ook als bestuur hebben we een zeer druk en bewogen jaar achter de rug. Veel zaken vroegen c.q. vragen onze aandacht.
Er spelen diverse zaken op ons mooie eiland Schouw- en Duivenland. Denk bijvoorbeeld aan het opkopen van een aantal campings door grote vastgoedbedrijven. Ook merken we dat er een aantal grote projecten op ons afkomen. Deels omdat we dat graag willen en deels omdat we dat moeten. Een goed voorbeeld is het nadenken over het verbeteren van ons elektra netwerk. Vragen die je daarbij kan stellen zijn: Gaan we c.q. moeten we (op termijn) van het gas af? Willen we of moeten we onze huidige stroomcapaciteit upgraden van 10Amp naar bijvoorbeeld (2 x) 16Amp. Willen we de mogelijkheid bieden om zonnepanelen op ons netwerk te kunnen aansluiten, etc…

Verder merken we binnen onze vereniging een toenemende individualisering. Steeds vaker wordt op ons een beroep gedaan omdat het individu zijn recht wil halen. Steeds vaker praten we als bestuur met de advocaat of rechtsbijstandverzekeraar van … in plaats van met onze leden c.q. huurders.

Met het wegvallen van onze beheerders wordt ook op dat gebied een extra beroep op ons gedaan.

Dat maakt het allemaal niet gemakkelijker en soms lopen we wat achter de muziek aan. Excuses daarvoor, maar realiseer dat we niet alles tegelijkertijd aan kunnen en soms prioriteiten moeten stellen. Gelukkig hebben we een aantal vrijwilligers, maar vele handen maken licht werk. Heb je ideeën, een beetje tijd over, of jeuken je handen, meld je dan aan!
Om nu niet direct zuur te starten zijn we blij om te zien …
dat het ook gewoon kan! Een van onze Duitse leden heeft het washok aan de voorkant gerenoveerd. Het is heel mooi geworden. Dit getuigt van een goed verenigingsgevoel. Dank daarvoor!
2
Natuurlijk gebeurt er ook op veel andere plaatsen zichtbaar en onzichtbaar werk!
Nieuwe leden en huurders Zoals u kunt zien wordt er op verschillende plaatsen hard gewerkt aan ons park. Niet in de laatste plaats door onze nieuwe leden en huurders. Ook zij doen er alles aan om van CPS het mooiste park op het eiland te maken.
Elektriciteit Er is ook een start gemaakt met het verbeteren en op lossen van problemen van ons huidige elektriciteitsnet. We hebben 2 deskundigen in de persoon van Andre Leeuwerik (installatieverantwoordelijke) en Marcel de Ruyter (uitvoeringsverantwoordelijke) die voor het park aan de slag zijn. Belangrijk is te melden dat de elektrakasten weer worden verzegeld en op slot gedaan. Alleen onze beheerders, bestuurders en een aantal speciaal aangewezen personen hebben toegang tot de elektrakasten. We kunnen om diverse redenen het gewoon niet hebben om de kasten open te houden. Denk aan oa. aan de veiligheid voor onze kinderen of ontstane schade door ontdooide vriezers of uitgevallen CV ketels. We zien dat personen vaak (maar niet altijd) goed bedoeld aan de slag gaan in die kasten met als gevolg dat er problemen ontstaan. Zo was vorige week de stroom weggevallen zodat de slagboom bij de uitgang niet meer open kon. Ook zijn een aantal van de internetstoringen te wijten aan “stroomuitval”.
WIFI (internet)
Wij zijn op dit moment in gesprek met een aantal kandidaten om tot een nieuw WIFI oplossing voor ons park te komen. Bij een van deze kandidaten hebben we een goed gevoel!
Echter – door ervaring wijs geworden – zijn we uiterst voorzichtig. “Eerst zien dan geloven”.
We hebben deze kandidaat leverancier gevraagd om een proefopstelling te maken, zodat we kunnen testen en daarmee ervaren of het echt voor ons werkt.
Op zaterdag 09-03-2019 plaatst de leverancier deze proefopstelling. Graag nodigen wij u uit om mee te testen en ook zelf te ervaren of het werkt.
Bestuur:
In aanvulling op onze vorige nieuwsbrief berichten wij u dat ook het bestuurslid Techniek wordt gekozen c.q. herkozen.
Komende voorjaarsvergadering zal de bestuursverkiezing er dus als volgt uit zien:

3
Penningmeester Jil Wijgers herkiesbaar
Secretaris Roeland Hartmans herkiesbaar
Bestuurslid techniek Dirk van Gils herkiesbaar
Wij verzoeken aan kandidaten die voor een van deze functies zich beschikbaar wil stellen zich te melden bij het bestuur of beheerder.
Beheerders
We zijn met onze beheerders in gesprek. Het is nu nog te vroeg, maar we hopen in de volgende nieuwsbrief meer te kunnen berichten.
Hovenier Het onderhouden van ons park is een aardige klus. We zijn op zoek naar een (vaste) hovenier die het onderhoud van de groenvoorziening voor zijn rekening gaat nemen. Op dit moment voeren we diverse gesprekken. Heb je interesse of kan je iemand aanbevelen, laat het ons dan weten. Statuten en HHR Het traject voor het vernieuwen van de statuten is in volle gang! Het bestuur, de adviescommissie en een aantal leden hebben gezamenlijk het door onze notaris aangeleverde concept beoordeeld. We hebben onze opmerkingen en verbeterpunten toegevoegd. Deze zullen we binnenkort aan de notaris zenden. Wat we in ieder geval hebben gemerkt is dat we naast de statuten ook direct het Huishoudelijk reglement moeten aanpakken. Het een kan niet zonder het ander. Uitgangspunt van het nieuwe HHR is het concept HHR uit 2010. Doel is om een bruikbaar concept te kunnen presenteren in de ALV van mei 2019. Natuurlijk is de vervolgstap om samen tot een definitieve versie van de statuten en HHR te komen. Gedachte is om over de definitieve documenten in de ALV van augustus 2019 te stemmen zodat we deze per 01-01-2020 kunnen laten ingaan. Een van de vele punten waar duidelijkheid in zal komen is het plaatsen en gebruik van camera’s.
Whatsapp groep
Om sneller met elkaar te kunnen communiceren hebben we vorige maand onze groepsapp (via Whatsapp) geïntroduceerd.
Deze groepsapp wordt voornamelijk gebruikt voor het verzenden korte berichten die iedereen aangaan. Zo kan je denken aan een storing op het park. Het is niet mogelijk om als aangesloten lid te reageren op een bericht.
COOPERATIEVE VERENIGING CARAVANPARK SIRJANSLAND U.A.
Sjab.versie 2.0
Status: Definitief Versie: 1.0
Zandweg 3 4308 AD SIRJANSLAND
Tel: 0111 641623
E-Mail: beheerder@caravanparksirjansland.nl
Website: www. caravanparksirjansland.nl Bankrekening: NL13 INGB 0000 7751 07
4
We hebben op dit moment ca. 30 aanmeldingen.
Als je interesse hebt, stuur dan een bericht naar onze secretaris (Mail: secretaris@caravanparksirjansland.nl). Vergeet niet het mobiele telefoonnummer te vermelden.
Let op: Het gebruikte telefoonnummer wordt bekend binnen de groep! We hopen dat het een mooi en goed seizoen gaat worden, waarbij we speciale aandacht willen vragen voor het (behoud van het) “verenigingsgevoel”. We zien jullie graag zaterdag as. op de takkendag!
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Caravanparksirjansland