Nieuwsbrief 9 maart 2021

Nieuwsbrief 03-2021

In mijn vorige nieuwsbrief van 7 februari 2021, heb ik verzocht om je op te geven als kandidaat bestuurslid. Nogmaals doe ik deze oproep om je op te geven voor een bestuursfunctie.
Wil je bij de aanmelding het volgende vertellen:
-iets over jezelf, je beroep, hoelang sta je op het park
-beweegredenen om je verkiesbaar te stellen en voor welke functie
-hoe ga je als bestuurslid functioneren en welke ideeën heb je voor het park

En natuurlijk een foto van jezelf.

Kandidaten moeten tenminste 3 handtekeningen van leden hebben bij de voordracht.

Opgegeven doe je bij penningmeester@caravanparksirjansland.nl

Het is nu heel belangrijk om een Algemene Leden Vergadering te beleggen.Dit kost tijd, veel tijd. Deze vergadering zal, in verband met de coronaregels, viainternet plaatsvinden. Omdat dit nieuw is, kost het organiseren extra tijd. Gelukkig word ik hierin gesteund door de Commissie van Advies (CvA), die hierdoor veel werk voor mij uit handen neemt.

De digitale-ALV wordt gehouden op zaterdag 3 april 2021 om 10:00 uur.

Op advies van de CvA wordt er 1 agendapunt behandeld; Verkiezingen Bestuur.

In de volgende nieuwsbrief, 5 dagen vóór de vergadering wordt bekend gemaakt welke kandidaten zich hebben opgegeven.

Jilles R. Wijgers

Hier onder geeft de CvA uitleg over de aankomende ALV.

Een ALV op afstand wordt een uitdaging. De CvA heeft een aantal mogelijkheden onderzocht en wil het als volgt inzetten.Er zijn momenteel programma’s waarmee je met veel mensen kan “vergaderen”. Een van de meest eenvoudige is het programma ZOOM, met dit programma kan echter als gratis versie maximaal 40 minuten met 100 deelnemers worden vergaderd en dat zal niet genoeg zijn.

Betaalde versies hebben meer mogelijkheden.

Het meest voor de hand liggende programma is Teams, veel bedrijven gebruiken dit programma  voor werkoverleggen.De CvA heeft er voor gekozen deze mogelijkheid te gaan gebruiken.

Afspraken

Er zijn wel “strenge” regels vooraf af te spreken, want met een kakafonie aan geluiden is geen goede vergadering te houden. Deze zullen later apart met u worden gecommuniceerd.
Hoe het programma te gebruiken zal in een duidelijke instructie worden aangeleverd.

Tweede mogelijkheid

Een tweede spoor is een live-stream die via de website (op het leden-gedeelte) wordt vertoont. Daarop is de vergadering te volgen zonder “letterlijk” te kunnen “meepraten”.Wel wordt nog onderzocht of de mogelijkheid om te kunnen chatten een optie is.

Voorbereiding

Naar aanleiding van de agenda kunt u schriftelijk vragen indienen. Deze zullen voor zover mogelijk op de vergadering worden beantwoord en sowieso wordt alles schriftelijk nagezonden. Ook wordt de hele vergadering opgenomen.Er moet gestreefd worden naar een zo kort mogelijke vergadering met een hoog rendement, een nieuw bestuur.

Account aanvragen voor website

Een advies hierbij is om u via de beheerder een account voor de website aan te vragen. Voor onze Duitse leden is de mogelijkheid om de vertaaloptie van de site te gebruiken. Ook huurders kunnen een inlog aanvragen maar zullen geen rechten krijgen om te stemmen.  Op de website zal de CvA (als organisator) u op de hoogte houden van de stand van zaken.

Proefvergadering

Tevens zal de CvA een proef-vergadering willen houden en benadert daarvoor een aantal leden met het verzoek hieraan deel te nemen.

Stemcommissie

Een stemming zal plaatsvinden op het ledengedeelte van de website. Leden die niet de mogelijkheid hebben om op de website te komen zullen via de gebruikelijke kanalen van het bestuur worden geïnformeerd. En mogelijkheid krijgen via de post te stemmen.
Om de uitslagen te controleren is een stemcommissie nodig. Bij het secretariaat kunt u kenbaar maken hiervan deel uit te willen maken, niet meer dan drie leden zijn hiervoor nodig. Deze zullen rechten krijgen op het uitslaggedeelte van de website om deze te controleren.

U wordt via de website op de hoogte gehouden.