Nieuwsbrief 7 18 juni 2021

De informatiebijeenkomsten – Hoe nu verder – Geen decharge verlenen—Een verkoelingsplek – Werken tijdens zomervakantie

De informatiebijeenkomsten

Bij de bijeenkomsten op 10 en 11 juni 2021 is duidelijk geworden dat we de problemen die er zich voordoen met elkaar willen oplossen. Op de bijeenkomsten waren leden die met oplossingen kwamen aandragen. Soms liepen de emoties even wat op, maar bracht verheldering op de situatie.
Er klonk een duidelijke boodschap: de onderste steen boven en een goede oplossing voor betrokkenen.

Voor de leden die geen verbinding met Teams hebben gemaakt kunnen we zeggen dat het meedenkgehalte hoog was. De coöperatieve gedachte gaat weer leven.

Naast de mogelijkheden die het bestuur in de vorige nieuwsbrief als mogelijkheid noemde kwamen ook suggesties als:

· kijk naar de vergunning en richt het achterveld in
· koop de stukken van vertrekkende leden op
· zorg dat we helder hebben wat de beweegredenen van het vorige bestuur was
· als je rechtszaken moet beginnen moet het haalbaar zijn
· denk ook aan de mensen die deze aankoop hebben gedaan (waarbij het bestuur steeds benadrukt dat hen niets valt te verwijten)
Het waren goede bijeenkomsten die, wat het bestuur betreft, voor het meedenken en raadplegen van de leden een makkelijke en nieuwe manier van meepraten is.

Dat wil niet zeggen dat een ALV overbodig wordt, maar om tussendoor van gedachte te wisselen een goede optie.

Hoe nu verder?

Het bestuur heeft een advocaat om raad gevraagd.
VDT Advocaten BV in Tilburg.

Binnen de afgesproken marges is hiervoor een voorschot van € 1.815,00 betaald.

Aan hen vragen wij het volgende:
· zijn de verkopen rechtsgeldig?
· zo nee, welke stappen kunnen ondernomen worden
· wie is verantwoordelijk hiervoor, er is geen toestemming van de ALV
· kunnen nieuwe bestuursleden zich zonder problemen laten inschrijven bij de KvK zonder persoonlijke gevolgen
De antwoorden zullen wij in de vorm van een memo ontvangen en daarna via teams tussen bestuur en advocaat bespreken.

Hierna zullen wij u hiervan berichten en aangeven welke stappen er kunnen worden ondernomen.

NOGMAALS: HET BESTUUR BESLIST NIET WELKE ACTIE ER ONDERNOMEN GAAT WORDEN, DAT BESLIST U ALS LEDEN.

Geen decharge verlenen

In verschillende gelegenheden hebben de nieuwe bestuursleden aangegeven dat zij door de Wet Bescherming en Toezicht Besturen voor de daden van vorige besturen hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld door leden of derden.

Hiervoor is een uitspraak van de ALV nodig om geen decharge te verlenen. Decharge verlenen betekent dat: bestuurders worden ontlast van aansprakelijkheid voor het gevoerde (financiële) beleid  

De kascontrolecommissie adviseert de ALV over de boekjaren 2017 en 2018 geen decharge te verlenen. (financiële beleid)

De verkoop van de huurplaatsen, tegen de zin van de ALV in, is nieuw beleid, wat aan de ALV had moeten worden voorgelegd.

Ook dit is een rede om geen decharge te verlenen.

Morgen (19 juni) ontvangt u een stemformulier om hierover uw mening te geven.
Het stemformulier komt van een chello-emailadres. U kunt na invullen deze retourneren.
Aangezien het een zaak betreft en geen personen, staat deze stemming gelijk aan een handopsteken in aan ALV en heeft niet te maken met het aantal stemrechten dat u als lid heeft.
Huurders krijgen dit stemformulier niet.
De sluiting van de stemming zal zondagavond om 20.00 uur zijn. Wij hopen dat de stemcommissie (hiervoor vragen wij nog eenmaal de geschillencommissie) in de loop van maandag hiervan de uitslag kan publiceren.

Een verkoelingsplek
Steeds komt de “verkoelingsplek” ter sprake. Vorig jaar is er door de jeugd en sponsors een bedrag opgehaald voor een waterplaats/verkoelingsplek.
Het bedrag is niet toereikend om een verantwoorde plek te creëren die aan alle veiligheidseisen voldoet.
Het bestuur wil graag meewerken aan een tijdelijke oplossing, maar de veiligheid en verantwoordelijkheid is een zaak die we goed moeten onderzoeken en helder hebben.
Aan het idee om twee zwembaden onder toezicht van “het café” te plaatsen, kleven een aantal risico’s. De diepte en grootte van een bad zonder toezicht is door wetgeving bepaald.
Plaatsing zou onder voorwaarde dat ouders voor eigen kind verantwoordelijk blijven en de veiligheid tijdens uren dat het café gesloten is, is niet gewaarborgd. Het is een dilemma. Er wordt nog met de initiatiefnemers over gesproken.

Werken tijdens de vakantie

In Artikel 5 van het HHR, onder Algemeen staat het volgende:

Werkzaamheden welke lawaai of andere vormen van overlast veroorzaken, mogen niet worden uitgevoerd gedurende de zomervakantie periode. Deze periode wordt voor aanvang van het vakantieseizoen bekend gemaakt door het bestuur via de geëigende kanalen.

Tijdens laatste ALV’s is al eens het verzoek geweest om werken tijdens vakanties toe te staan.
Welke uitspraak hierop is gegeven is ons niet meer bekend, derhalve hierbij een voorstel om iedereen enigszins tegemoet te komen.
We kunnen het als experiment aanmerken.

Gedurende de komende zomervakantie periode mag er op sommige dagen WEL gewerkt worden. Het bestuur rekent op uw verantwoordelijkheid om niet teveel overlast aan de overige vakantievierende leden te bezorgen.

Daarom vindt het bestuur schuurwerkzaamheden dusdanig overlastgevend, dat deze werkzaamheden NIET mogen worden uitgevoerd.

Tijdens de gehele zomervakantieperiode mag er gedurende twee dagen per week tussen 10.00 en 15.00 uur gewerkt worden. Hieronder welke dagen in welke week:

Week 28: maandag en dinsdag

Week 29: woensdag en donderdag

Week 30: vrijdag en zaterdag

Week 31: maandag en dinsdag

Week 32: woensdag en donderdag

Week 33: vrijdag en zaterdag

Week 34: maandag en dinsdag