Nieuwsbrief 2 – mei 2021 (bestuur)

– van de bestuurstafel – een nieuw bestuur, een nieuw begin?? – gaskeuring – bebouwing – wonen op het park  – kascontrolecommissie – noodzakelijke werkzaamheden  – EHBO/BHV – de speeltuin op de Eik – 2e beheerder

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is tijdloze-balk.jpg

Van de bestuurstafel.

Het bestuur heeft inmiddels vier vergaderingen achter de rug. Tweemaal  digitaal en twee keer fysiek.

Het is nog aftasten en vooral zoeken naar wat er allemaal is en wat er niet is aan correspondentie en andere zaken. Omdat er geen overdracht heeft plaatsgevonden is het zwemmen in het diepe en proberen de eerste juiste slagen te vinden. Wij komen zaken tegen die wij met u willen delen, zodat de leden een idee krijgen waar wij tegen aan lopen.

-Allereerst de communicatiemiddelen die het bestuur ten dienste staan. Er blijken 12 e-mailadressen te zijn aangemaakt. Hiervan zijn er zeven actief. Hierin willen we graag structuur in aanbrengen.
-De archivering van poststukken, cq mails is een aandachtspunt.
-Notulen en vooral besluitenlijsten van vorige besturen is een zoekplaatje.
-Verantwoordelijkheden afkaderen en zorgen dat uitgaande zaken door meer dan een persoon worden geregeld. Bijv. het overmaken van grote bedragen door meer dan een handtekening.
-Beperkte bevoegdheden voor de andere bestuursleden dan de penningmeester om gezamenlijk te kunnen kijken in de financiën
-Er zijn inmiddels toch huurplaatsen verkocht tegen de nadrukkelijke wens van de ALV in. En dan  praten we zeker over de helft van de bestaande huurplaatsen.

Een nieuw bestuur, een nieuw begin?

Bij het aantreden van een nieuw bestuur worden alle regels meestal weer eens aangekaart. Wij hadden gehoopt dat alle leden uit zichzelf met ons mee zouden doen en de regels extra goed zouden gaan hanteren.

Helaas hebben we al moeten constateren dat dat niet het geval is en daarom zijn wij genoodzaakt u weer wat regels voor te houden en u dringend te verzoek u daaraan te houden.

1-Snelheid op het park. We weten allemaal dat de snelheidslimiet op het park 5 km is. Dan is het bijna onmogelijk omin de tweede versnelling over het park te rijden. Denk aan onze kinderen en leden en houd u aan de snelheid.

2-Het is geweldig om een rondje over het park te doen, maar met uw hond die hoge nood heeft is dat niet verstandig. Houdt uw hond kort aangelijnd en laat uw hond aan de Zandweg buiten het park uit.

En gebruikt u de zakjes, deponeer deze dan in de vuilnisbak en NIET in de berm van de Zandweg.

Gaskeuring

Zoals u weet , dient uw gasinstallatie regelmatig te worden gekeurd. Voorheen zorgde de vereniging hiervoor, maar inmiddels bent u als lid hiervoor verantwoordelijk. De keuring dient een keer in de drie jaar plaats te vinden.

Wij geven hierbij drie mogelijkheden via wie u deze gaskeuring kan laten uitvoeren.

De eis is dat de keuring wordt gedaan door een erkend installateur en niet, zoals rondzingt, door een erkend installatiebedrijf.

U heeft tot 1 augustus de tijd om uw gaskeuring in orde te maken.

Het gaat dus om een erkende keurmeester.

· Ooms in Bruinisse
· Breen in Bruinisse
· Veiligheidskeuringen Zeeland in Kerkwerve (Leon Kooman)

Bebouwing

In de afgelopen jaren zijn er prachtige overkapte bouwwerken op de staanplaatsen verschenen. Allen op “eigen risico”. Alle nieuwe aanvragen (en ook plaatsing zonden aanvraag) zal het nieuwe bestuur voorlopig niet honoreren. Wij gaan eerst uitzoeken of ons park nu onder de nota kamperen of onder een bouwbesluit vallen. Als hier duidelijkheid over is, weten we ook welke bouwsels en hoeveel vierkante meter van de staanplaats “bebouwd” mag worden.

Wonen op het park

Zolang als het park bestaat is permanente bewoning op ons park niet toegestaan.

Helaas hebben wij onlangs een schrijven van de Gemeente ontvangen dat in totaal vier leden op Zandweg 3 als bewoners staan ingeschreven en dat wij via een dwangsom gesommeerd worden dit ongedaan te maken.

Wij hebben tegen deze procedure een bezwaarschrift ingediend. Onze filosofie is dat de gemeente mensen inschrijft op ons adres, zonder enige vorm van overleg of schriftelijk bevestiging van het park uit (dat er dan niet komt) en ons  vervolgens sommeert om het op te lossen. Op 28 juni zijn wij dan ook voor een hoorzitting uitgenodigd, waar wij uiteraard acte de présence zullen geven.

Wij houden u op de hoogte.

Kascontrolecommissie

De boekjaren 2017 en 2018 zijn door de commissie niet goedgekeurd, zoals u in de voorgaande ALV’s heeft kunnen vernemen. In dit kader onderzoekt het bestuur hoe de verantwoordelijkheid hiervan bij de toenmalige bestuurders kan blijven liggen.

Inmiddels is het boekjaar 2019 wel gedechargeerd, enkele kleine opmerkingen zijn geplaatst ter verbetering voor de volgende jaren.

Noodzakelijke werkzaamheden

De afgelopen tijd (en in een geval zelfs twee jaar) zijn er werkzaamheden blijven liggen die urgent zijn. Het kan, gezien veiligheid, niet langer wachten. Zo moet het bestuur

1- op de Linde de stroomkabel die boven de grond ligt  vervangen door een definitief ingegraven kabel

2– de lantarenpalen op de parkeerplaats weer aansluiten. Bij werkzaamheden is er een kabel doorgetrokken.

EHBO  / BHV

Bij calamiteiten is het van belang dat er leden zijn die zaken kunnen regelen. Naast de beheerder(s)  zijn wij dan ook op zoek naar leden die bereid zijn gedurende een periode van minimaal twee weken beschikbaar te zijn.

Als er zich meerdere leden aanmelden kunnen we een rooster opstellen en komt het op meerdere schouders terecht.

Het is wel noodzakelijk dat u in het bezit bent van een geldig certificaat .

Heeft u een verlopen certificaat kunnen we   als vereniging bijdragen in de kosten.

De speeltuin

Afgelopen week was ik (de voorzitter) met onze kleinkinderen in de speeltuin op de Eik.

En ik ben wel geschrokken. Het is leuk dat leden speelgoed, waar hun kinderen te groot voor geworden zijn, achterlaten in de speeltuin. Maar het wordt nu wel heel veel, zodat het er rommelig uit gaat zien. Er ligt ook veel dubbel en kapotgemaakt speelgoed. Mochten er hierdoor verwondingen ontstaan, is dit voor eigen risico. De door het bestuur geplaatste toestellen zijn gekeurd en voldoen aan alle eisen.

Misschien is het toch verstandiger om geen speelgoed achter te laten en het huidige speelgoed weer mee te nemen naar uw staanplaats.

2e beheerder


Zoals al eerder vermeld, legt Patricia binnenkort haar functie neer. Het bestuur start op korte termijn een procedure op. In eerste instantie voor gegadigden van het park. Zit hier niet de juiste persoon bij die in de profielschets past, zullen we extern gaan werven.