Nieuwsbrief 2 juni 2020

VOORWOORD:

 Het is zover, voor u ligt het eerste exemplaar van de maandelijkse nieuwsbrief met het algemene nieuws en met de vaste rubrieken. Het algemene nieuws is altijd van de secretaris die het namens het bestuur schrijft, met het recentste nieuws en info over de lopende algemene zaken. Voorzitter heeft meestal wel een sociaal praatje. Het verhaal van de penningmeester gaat in de meeste gevallen over de stand van de financiële zaken, wat is er gaande, geplande extra uitgaves etc. Techniek zal in zijn gedeelte aangeven wat er gaande is met het onderhoud en wat er nog moet gaan gebeuren. Beheerder zal als het nodig is mededelingen doen van huishoudelijke aard. Het zonnepanelen gedeelte wordt uiteindelijk gedaan door bedrijven maar het vóórtraject wordt opgezet door onze adviseur met ondersteuning van diverse uitgenodigde bedrijven voor advies en ook met ter zake kundige leden en huurders. De rest spreekt voor zich.

VOORZITTER: Wil in het kort iets kwijt over de gedragingen van sommige leden. Deze menen kennelijk dat je als vrijwillig lid van het bestuur altijd beschikbaar moet zijn voor iedereen als ik, maar dat geld ook voor mijn collega’s, op het park ben. En denken dan ook nog dat ze staande aan mijn hek even kunnen vertellen wat zij ervan vinden en ook nog wat ik dan moet doen. Dit vind ik zeer ongepast en daar ben ik dan ook niet van gediend. We zullen op zaterdag ochtend een klachten uurtje in het leven gaan roepen maar men kan ook per email naar de secretaris uw vragen en/of klachten kwijt.  Bestuursleden hebben ook een privéleven.

SECRETARIS: Beste leden, door de Corona perikelen zit het er denken wij niet in dat het voorspelbaar is wanneer wij weer met zo een honderd leden samen kunnen komen voor de ALV.

Toch steekt het ons dat er nog steeds leden in onze vereniging zijn die ontstemd zijn over hoe alles reilt en zeilt op ons park, wij merken dat werkelijk wekelijks door het aantal incidenten en zelfs aantijgingen en bedreigingen op ons park.

Ons voorstel als bestuur is deze betrokkenen uit te nodigen voor een gesprek met ons om hun argumenten aan te horen en deze anoniem te behandelen., als deze leden niet bereid zijn om hieraan mee te werken zullen wij ook niet toestaan op de ALV dit onderwerp te behandelen zonder voorkennis. Als de leden wel aan dit proces meewerken en wij er onderling niet uitkomen zullen we dit probleem voorleggen aan de geschillencommissie.

Wij zijn hierdoor ook als bestuur van mening dat de gang van zaken rondom de laatste ALV zeer verstorend verliep door onaangekondigde onderwerpen waardoor geen vooraf geplande onderwerpen op de vergadering mogelijk bleek, wij zullen een protocol voorstellen en dit in de volgende nieuwsbrief of ALV presenteren.

PENNINGMEESTER: Op 8 juni heb ik een overleg met Dick Rameijs [boekhouder] om de jaarcijfers 2019 de status van definitief te geven.

TECHNIEK: Vorige week bij een controle van EVIDES (onze waterleverancier) zijn er behoorlijk wat gebreken geconstateerd aan ons waterleidingnet. Een aantal van de problemen kunnen en moeten we oplossen of laten oplossen. Daar hebben we helaas maar twee maanden de tijd voor gekregen. Zoals het er nu uit gaat zien zullen we een behoorlijke uitgave moeten doen die het bedrag zonder toestemming A.L.V.

Namelijk € 3000,– zullen overstijgen. We kunnen daar geen toestemming voor vragen aan de Algemene Leden Vergadering omdat we binnen de gestelde termijn van twee maanden er géén kunnen beleggen. We zijn hier nu druk mee bezig en zo gauw er duidelijk is wat de beste en betaalbare oplossing is zullen we dit in een extra nieuwsbrief aan u laten weten. Wil gelijk even onder de aandacht brengen om geen vochtige hygiëne doekjes door het toilet te spoelen. Dit was op eerste pinksterdag wederom de oorzaak van een verstopping in het riool op de plataan. Andreas, Erhard en Andre gaan de werkzaamheden aanpakken aan het waterleidingnetwerk. Ze gaan dit doen in de week van 15 tot en met 19 juni en vragen daarvoor vrijwilligers die hun willen komen helpen. Je kan je aanmelden bij Andreas of Erhard.  Vele handen maken licht werk. Voor koffie, thee en een lunch wordt gezorgd.

BEHEERDER: Het was een drukke en bijzondere tijd. Was amper ingewerkt en kreeg er toen de corona regels erbij. Hij heeft dit vol overgave erbij gedaan. We kunnen wel stellen dat wij, als bestuur maar jullie ook denk ik, zeer blij zijn dat we Erhard hebben kunnen strikken als beheerder. Buiten het reguliere werk heeft hij ook veel werk verricht aan het verfraaien van ons park.

ALGEMENE INFORMATIE:

RECREATIE: Door de corona crisis niets hebben mogen uitvoeren, dus ook geen nieuws te melden.

CAFÉ: Gelukkig zijn er weer betere tijden aangebroken voor Patricia. Zij heeft het café, wel onder strikte regels, weer kunnen openen. Houd u zich aan de regels als u het café een bezoek gaat brengen. Dat scheelt boetes voor iedereen.

SNACKBAR: Het gaan verkopen van de lekkerbekjes en kibbeling is goed ontvangen door de leden en huurders.

ZONNEPANELEN: Nog geen antwoord gekregen over onze subsidie aanvraag.

INTERNET: Hier wordt nog steeds keihard aan gewerkt maar nog geen bevredigde resultaten bereikt bij onze aanbieder DELTA.  Aanvraag offerte voor glasvezel is gedaan. Opdracht gegeven om voorlopig één

4G installatie te plaatsen ter ondersteuning van het netwerk.

NIEUWE LEDEN EN HUURDERS:
Op 30 mei heeft de Fam. J. Vellinga hun akte van installatie ondertekend voor het lidmaatschap Els 2. Ook de Fam. S. Stemmer heeft dit gedaan voor het lidmaatschap Berk 3. Hartelijk welkom en vele fijne uren op ons park toegewenst.

OVERLEDEN:
Op 9 april bereikte ons het bericht dat Loes Engelman was overleden. Jan gecondoleerd en veel sterkte bij het verwerken van het verliezen van je vrouw.

We sluiten hier de nieuwsbrief nu af maar er is hier in de toekomst dus ruimte voor jullie ideeën.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur.

Frans Hendriks.

Secretaris Caravanpark Sirjansland.