Nieuwsbrief 12 juni 2020 Algemene informatie

RECREATIE: Heeft haar 1ste bingo georganiseerd volgens de richtlijnen van het RIVM en is zeer tevreden over het verloop. Zij gaan dus door met een aantal bingo’s op dezelfde werkwijze. Van tevoren telefonisch aanmelden en de publicaties hierover gaan via facebook. De bingo’s zijn nu meestal op vrijdag omdat dan het café op zaterdagavond ook de zaal kan gebruiken omdat nog steeds de anderhalve meter afstand regel geld. Ook gaan ze kijken wat er allemaal nog mogelijk is voor de kinderen.

CAFÉ: Patricia gaat ondanks alle beperkende regels proberen om het voor alle gasten weer mogelijk te maken om eens gezellig bij haar wat te kunnen komen drinken.

SNACKBAR: Corry heeft haar menukaart weer wat uitgebreid. Nu met Broodje zuurkool met braadworst en Curryworst met patat. De openingstijden zijn aangepast dus controleer wanneer zij open is.

ZONNEPANELEN: Onze subsidie aanvraag is goedgekeurd voor de komende 15 jaar. De uitvoering laat nog wel wat op zich wachten omdat we eerst offertes moeten aanvragen, het met jullie bespreken in een ALV en dan ook jullie toestemming moeten krijgen. Zoals eerder geschreven was onze adviseur de leidende persoon hierin, maar deze heeft zich teruggetrokken omdat hij het op een aantal punten niet eens was met de inzichten van de voorzitter en ondergetekende. Jammer maar het is niet anders.

INTERNET: We gaan hier proberen om duidelijkheid te creëren in de situatie internet en een stand van zaken hoe het nu is hier mee. In tegenstelling van de eerdere berichtgeving naar jullie is het nu als volgt;

Wij hadden een offerte aangevraagd bij de KPN voor glasvezel. Die hebben wij ook gekregen maar daar stond nu ineens bij dat wij binnen het jaar een flink aantal digitale televisie abonnees moesten aanmelden. Daar hebben we dus vanaf gezien. Proeven hebben uitgewezen dat het 4G op het eiland ook niet voldoende is voor grootverbruik. Daarom hebben wij de opdracht hiervoor teruggetrokken. Vervolgens hebben wij een tweede abonnement aangevraagd bij Delta. Daarna hebben de mensen die met het internet bezig zijn ons geadviseerd om van drie netwerken op het park over te gaan tot een, te weten Sirjansland Protected. Is dus ook gebeurd. Vervolgens kwam het advies om de test met de drie die een vaste aansluiting hadden om deze te ontkoppelen. Dit is ook gebeurt.

Daarna kwam er ook aan het licht dat het café en de zaal [jeugdhoek] een ongelimiteerde aansluiting hadden en dat er daardoor veel belasting kwam te liggen op het dataverkeer. Dit is inmiddels gelimiteerd. Delta [internetprovider] heeft de keren dat ik er melding van maakte dat zij aan het werk zouden gaan om het signaal te verbeteren verstek laten gaan. Uiteindelijk op 7 juli zijn er nieuwe modems geplaatst en is het tweede abonnement actief gemaakt. Het signaal wordt nu automatisch gemonitord op hoeveelheid en stabiliteit. Ook ons elektranet is er debet aan dat de accespoint op de masten regelmatig in een resetstand komen omdat het 220 volt netwerk regelmatig flink daalden. Daar zijn nu op een aantal plaatsen stabilisators voor geïnstalleerd. Deze investering heeft nu uiteindelijk nog geen € 250,00 gekost. En natuurlijk de maandelijkse kosten van een abonnement. Verder gaan er nu nog wat werkzaamheden gebeuren om de twee abonnementen te bundelen en te verdelen over ons park. De stand van de aanmeldingen om een vaste aansluiting staat momenteel op 81 stuks. Over hoe we hier mee verder gaan wordt uiteraard aan jullie voorgelegd. We hebben als bestuur nog geen duidelijk standpunt ingenomen wat het omslagpunt moet zijn om over te gaan op de vaste aansluitingen. We hebben wel al een offerte aangevraagd wat het gaat kosten als we al het graafwerk zelf doen. Naar mijn schatting zouden de kosten per staanplaats op maximaal € 20.00 komen. Als we op de dubbele plaatsen één aansluiting tellen en de plaatsen die ooit op gedeeld zijn niet meer mee tellen, komen we maximaal uit op 230 aansluitingen en dat resulteert in een bedrag van € 4600,00. De mensen die getekend hebben betalen dan ook geen € 100,00 maar slechts € 20,00. Dan hebben we de eerste € 1620,00 al terug van de investering. Wordt Vervolgd.

NIEUWE LEDEN EN HUURDERS: Wij hebben weer twee nieuwe huurders te verwelkomen. Dat zijnde familie O. Kruse op de Iep 2 en de familie J. Wassen op de Populier 2. Hartelijk welkom allemaal.

OVERLEDEN: Gelukkig hebben we hier niets te melden.

EXTRA BERICHT.

De meeste van u hebben via de whatsapp al kennisgenomen van het feit dat ons park bezoek heeft gekregen van het inbrekersgilde. Er ingebroken in het kantoor en ze hebben daaruit de kluis voor het kasgeld uit de vloer gebroken en meegenomen. Deze is opengebroken teruggevonden nabij de uitgang op de zandweg. Er zaten géén papieren of digitale [USB stick] informatie in de kluis. Alleen wat muntjes voor de koffiemachine en een bedrag aan kasgeld. Voorts hebben ze alle deuren naar het café, snackbar en de opslagruimte van de snackbar opengebroken. Uit het café hebben ze alleen een fles sterke drank meegenomen. De politie werd opmerkzaam gemaakt door een lid die toen hij naar zijn werk ging een opengebroken kluis zag liggen. Toen om 9 uur de penningmeester het kantoor betrad trof hij de situatie aan en heeft de politie gebeld. Deze zijn gekomen hebben de situatie in ogenschouw genomen en er is door de penningmeester aangifte gedaan. Daarna heeft hij onze verzekeringsmaatschappij gebeld om de inbraak te melden. Uiteraard hebben we de camerabeelden nagekeken en ook de camera beelden van de camping aan de overkant. Daar is helaas alleen maar op te zien dat er tussen 01.00 uur en 02.27 regelmatig langzaam een witte bestelbus aan het voorbijrijden is. De laatste keer was om 02.23 vanuit het dorp en om

02.27 weer terug. We hebben geen reacties gekregen op de vraag in de app of er misschien mensen zijn die iets opvallend hebben gezien of gehoord.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur. Frans Hendriks.

Secretaris Caravanpark Sirjansland.