Nieuwsbrief 12 augustus 2020

VOORWOORD:

Verbaasd zijn, ik was ervan overtuigd dat niets mij meer zou kunnen verbazen maar niets is minder waar. Het gebeurt mij dus herhaaldelijk in mijn eerste jaartje secretaris zijn. Nadat er herhaaldelijk informatie is verstrekt, gebeurt het nog steeds dat er mensen zijn die nog steeds hun afval niet op de juiste manier aanbieden. Dan worden mij regelmatig in E-mails vragen gesteld over onderwerpen die al in eerdere nieuwsbrieven aan de orde zijn geweest en ook nog een keer in onze regelgeving staan vermeld. Ook het versturen van E-mails naar mij gebeurd nog steeds als antwoord op een ontvangen mail. Dat is regelmatig de nieuwsbrief die men een keer ontvangen heeft. Dat betekent voor mij, dat als ik de mail niet gelijk zie als hij binnenkomt ik weken terug moet gaan in mijn verstuurde E-mails waarbij dan jullie mail staat. Soms wel 17 stuks, die ik dan allemaal weer moet openen. Dus nogmaals het verzoek heb je een mail voor mij maak gewoon een nieuw bericht aan want dan kan ik na het lezen deze toevoegen aan jullie dossier. Heb nog meer verbazingen. Vuurtje stoken op het achterveld en dat door jongens die al bijna 17 jaar zijn??? Papieren handdoekjes op de toiletten natmaken en deze daarna tegen het plafond gooien om te kijken van wie de meeste blijven plakken. Maar mijn laatste en grootste verbazing is dat ik ondanks alles mijn secretarisschap nog steeds met veel plezier blijf doen.

Frans Hendriks

Secretaris.

VOORZITTER:

Als eerste wil ik heel het team van de recreatie bedanken voor de inzet en wat het hele team in deze corona tijden toch nog voor elkaar heeft gekregen met de diverse activiteiten die nog georganiseerd zijn, mijn complimenten.

Ook de mensen van de bingo en de snackbar hebben echt hun best gedaan om alles op een goede en leuke manier te organiseren met in acht neming van de corona regels met betrekking tot het indelen van de zaal i.v.m. de 1,5 meter afstand houden, dames in 1 woord top.

Ook Andre (samen met onze beheerder) is zoals altijd weer bezig om ons te helpen met het op orde brengen voor de keuring van de veiligheid regio zeeland, en daar gaat momenteel heel veel aandacht naar uit, ik hoop ook en doe bij deze een oproep op mensen die iets kunnen betekenen om ons daarmee te helpen, dit kunnen zij aan Andre vragen, wil jullie alvast bij voorbaat bedanken voor de geboden hulp.

Wat mij wel een beetje dwars zit is onze wel bekende milieu straat die is opgezet om mensen van het park te helpen i.v.m. de afvalstroom, er schijnen toch nog mensen op ons park te zijn die het niet zo nauw nemen met de faciliteiten die momenteel door ons geboden worden, dit is betreurenswaardig en komt niet ten goede van het park, de mensen die wel netjes zich aan de regels houden lijden hier onder en dat vind ik niet kunnen.

Voor de rest wens ik iedereen in deze tijd een heel goed en gezond verblijf in deze vakantieperiode, veel plezieren let een beetje op elkaar samen staan we sterk.

SECRETARIS:

Heb deze keer niet zoveel te vertellen maar helaas nog wel veel te doen. Statuten verder uitwerken, Huishoudelijk Reglement aanpassen, werkbeurtlijsten maken en alles klaarmaken voor de komende Algemene Leden Vergadering.

Maar wil toch nog even twee dingen kwijt en wel het volgende, dat het i.v.m. het corona tijdperk, verboden is om zonder toestemming van de beheerder derden op het park toe te laten. Maandagmorgen werden er een aantal kleine kinderen met de sleutel naar voren gestuurd om Coolblue binnen te laten.

Tweede is dat wij als bestuur de opdracht gaan geven om bij de uitgang ook een sleutellezer te laten plaatsen die u moet gaan gebruiken om het park te verlaten. De grondslag voor dit besluit is als volgt, in de veiligheidskeuring staat de vraag hoe wij accuraat kunnen inschatten wie er op het park zijn bij een calamiteit, Andre (installatie verantwoordelijke) heeft bij het bestuur erop aangedrongen dit te laten uitvoeren. Aanvullende redenen zijn dat het in de bovenstaande alinea beschreven voorval niet meer kan plaats vinden omdat dan ons systeem een anti-passback is geworden, wat als gevolg heeft dat je eerst het park af moet gaan voordat je weer het park op kan en is het niet meer mogelijk om bezoekers en visite hun auto’s op het park te laten parkeren Dit laatste is door sommige leden verzocht om daar als bestuur wat aan te doen. Als laatste dat wij een beter inzicht krijgen wie er allemaal op de meest vroege of late tijdstippen het park verlaten en vaak niet handelen naar de gemaakte afspraken hierover. Verder ga ik niet meer kletsen maar doen.

PENNINGMEESTER:

De jaarcijfers 2019 zijn definitief en door onze boekhouder zijn de aangiftes voor vennootschap en omzet ingediend. Het resultaat van 2019 is € 63.173,00. De belastbare winst is€ 57.306,00 maar wordt verminderd met € 39.476,00 te verrekenen verliezen en komt daardoor op € 17.830,00. Belasting naar het normale tarief hierover is € 3.387,00. Na goedkeuring door de belastingdienst zijn wij dus € 3.387,00 vennootschapsbelasting verschuldigd. Dit is tevens de laatste maal dat wij te verrekenen verliezen hebben kunnen verrekenen. De omzet belasting komt, wederom na goedkeuring van de belastingdienst op € 12.897,00. Onze liquide middelen zijn op 31 december 2019 € 183.346,00.

TECHNIEK:

Heeft te melden dat op alle zaterdagen van september werkbeurten verricht gaan worden. De meeste werkzaamheden vloeien voort uit de verplichtingen die ons worden opgelegd middels de Veiligheid keuring en waarvan de controle is op 24 sept. Andre (Leeuwerik) die onze (Als vrijwilliger) installatie verantwoordelijke is heeft het volgende geschreven;

Beste leden en huurders

24 sept 2020 krijgen wij een grote controle van de veiligheids-regio Zeeland.
Als vereniging hebben wij wettelijke verplichtingen, sinds 01-08-2018 is het besluit brandveiligheid gebruik en basishulpverlening overige plaatsen van kracht.
Dit besluit is een wetsbesluit.
Een besluit, is een gedetailleerdere beschrijving van de wet. In een besluit staat verder uitgewerkt hoe (een deel van) de wet uitgelegd moet worden.
In dit besluit wordt beschreven dat wij als vereniging voor al onze gebouwen (kantoor, kantine, snackbar en dergelijke moeten voldoen aan het Bbgbop besluit.
Dit geld ook voor evenementen en terrein. Voor de leden en huurders geldt dit niet, volgens het Bbgbop vallen stacaravans onder het bouwbesluit 2012.in het bouwbesluit staan de stacaravans onder het nummer logiesfunctie gemeld.
Hierop worden wij ook op 24 september gecontroleerd. De specifieke eisen van het bouwbesluit voor de stacaravans weet ik nog niet. Hier moet in nog mee aan de slag.

Voor het Bbgbop geldt het volgende en daar heb ik keihard jullie hulp bij nodig. De door jullie gedane werkzaamheden worden indien door jullie aangegeven als werkbeurt genoteerd.
Op het gebied van keuring moet alles volgens de NEN 3140. Daarin staat o.a. dat alle arbeidsmiddelen gekeurd moeten zijn. Dit is bedoeld voor apparatuur wat eigendommen zijn van de vereniging. Onder arbeidsmiddelen wordt verstaan alles waar een stekker aan zit, en waar leden, huurders en/of bestuursleden mee werken. Dit houdt in dat alle gereedschappen gekeurd moeten worden. Maar niet alleen dat maar ook alle kantoorapparatuur en van de snackbar, cafe en kantine. Hiervoor zoek ik 5 vrijwilligers of werkbeurt plichtige die van mij een verkorte cursus krijgen over het keuren van arbeidsmiddelen. En dat deze mensen onder mijn toezicht alle apparatuur gaan controleren van de vereniging.
Voor de vaste installaties die op het park zitten zoek ik vrijwilligers of werkbeurt plichtige die deze kasten een nummer kunnen geven en stickers kunnen plakken verboden voor onbevoegde.

Voor de gebouwen zoek ik vrijwilligers of werkbeurt plichtige die een plattegrond kunnen maken van de gebouwen met maten waar de deuren en ramen zitten, dit i.v.m. een plattegrond waar de vluchtroute op moeten komen te staan. Voor de brandblussers heb ik ook mensen nodig, die deze kunnen nummeren zowel de kast waar ze in zitten als de blussers zelf. En ten slot zijn wij als vereniging verplicht om bedrijfshulpverlening te hebben ook wel BHV-ers genoemd. Mijn vraag aan jullie wie wil zich hiervoor opgeven. De kosten heb ik bij het bestuur gelegd.

Tot slot, in ieders caravan moet een co2 melder en rookmelder aanwezig zijn. Controleer of de levensduur datum nog goed is, een rookmelder heeft een levensduur van 10 jaar. En co2 melder een levensduur van 6 jaar. Ik heb bij de groothandel de prijs op gevraagd een rookmelder komt op € 11.50 en co2 melder op € 37.35

Dit kunnen we gezamenlijk bestellen. Als jullie ze nodig hebt kan je dat opgeven bij mij.

Er wordt aangeraden om een blusdeken in de caravan te hebben. Dit zijn nog maar een aantal punten waar we op gecontroleerd gaan worden.
Zodra ik meer uit gezocht heb laat ik jullie dat via een extra nieuwsbrief van de secretaris weten.

Andre Leeuwerik

BEHEERDER:                Heeft geen bijzonderheden te melden.