Mededeling bestuur 5 februari 2021

Beste allemaal
Het afgelopen weekend hebben we binnen het bestuur besproken wat wij aan de toenemende agressiviteit richting het bestuur moeten gaan doen.
Wij zijn tot de slotsom gekomen dat er alleen maar wantrouwen en geen vertrouwen is.
We hebben uiteindelijk besloten dat de voorzitter en ondergetekende met onmiddellijke ingang hun functie neerleggen.
We hebben deze week gebruikt om alle documenten over te hevelen naar Patricia.
Gisteren hebben we het de beheerders medegedeeld en vanmorgen heb ik mijn sleutels ingeleverd en Koos doet dit morgenochtend als hij op het park is.
De penningmeester blijft gewoon in functie en zal de zaak draaiende blijven houden tot de komende ALV.
Uit het geruchtencircuit is gebleken dat Nancy Hartmans zich in gaat spannen om op wat voor een manier dan ook een ALV te gaan beleggen.
Als jullie contact willen opnemen met het park kunnen jullie dit doen naar de beheerder of de penningmeester.
Mailen, bellen of whatsapp naar de voorzitter of naar mij zullen dus niet meer beantwoord gaan worden.
De penningmeester draagt er zorg voor dat onze wachtwoorden worden geblokkeerd.
Koos en ik willen hier nog wel even de mensen bedanken die het wel waardeerden wat wij gedaan hebben.
Met vriendelijke groet, Frans