Kandidaat bestuurslid Secretaris -2- Wim van der Pol

Wat wil ik als bestuurder?
Ik wil mij inzetten om de Vereniging op het goede en juiste niveau te krijgen.
Met de juiste taakverdeling binnen het bestuur MOET dat lukken.
Verder wil ik de leden meer betrekken bij het ontwikkelen van plannen.
Ik denk aan het instellen van commissies die verstand hebben van het onderwerp waar het omgaat.
Daarmee wil ik bereiken dat we een bestuur vormen wat zich de opdracht geeft
“Nooit meer de situatie van 2017”.
Een penningmeester binnen te hebben die kans heeft gezien de financiële situatie zodanig op orde te krijgen dat een faillissement werd afgewenteld.
En die situatie MOETEN we behouden.
Daarin worden we mede gesteund door de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen waaraan 1 juli 2021 moet worden voldaan.
Mijn bestuurlijke ervaring is o.a. 23 jaar voorzitter Beheerstichting Culemborgse Woningcorporaties en 4 jaar voorzitter plaatselijke afdeling FNV Bouw- en Houtbond.
Wim van der Pol