Kandidaat bestuurslid Penningmeester Jilles Wijgers

Dhr. Jilles Wijgers is volgens rooster aftreden en stelt zich herkiesbaar.