Extra NIEUWSBRIEF 2 juni

Versoepelingen Covid-19, speciaal voor onze Duitse leden, OPROEP, Inschrijving KvK van bestuursleden

Versoepelingen Covid 19


Zoals bekend gaan de nieuwe versoepelingen per 5 juni  as in. Concreet houdt dat voor ons, als park, het volgende in:

· -De grote zaal kan de gehele dag weer open en sluit om 22.00 uur

Zo kan er weer, met in acht neming van de regels, een kopje koffie gedronken worden en ook klaverjassen behoort tot de mogelijkheden.
Bingo kan nog niet omdat de Gemeente nog geen vergunningen heeft afgegeven.

– Doeslief kan weer open. Terras maar ook binnen. Met in achtneming van de 1,5 meter

Een andere maatregel betreft onze Duitse leden:

Vakantie in Nederland – vanuit Duitsland

· De Duitse overheid raadt het reizen naar alle Nederlandse provincies af, maar verbiedt het niet. Als Duitser mag je dus naar Nederland, maar moet je bij thuiskomst in Duitsland een coronatest doen. Tot de uitslag bekend is moet je in quarantaine blijven.

https://duitslandinstituut.nl/artikel/36312/corona-in-duitsland-veelgestelde-vragen

Op bovenstaande site staat de volgende zinsnede:

Ook reizigers die Nederland in komen, moeten in de meeste gevallen in quarantaine. Per 1 juni 2021 moeten ze ook een negatieve test bij zich hebben.

Het blijft een keuze voor iedereen om je er aan te houden of niet, maar denk ook dat het gaat om verantwoordelijkheid naar je medemens.

Deze berichtgeving is van 1 juni.

OPROEP

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan om je te melden om voor een bepaalde periode beschikbaar te zijn voor EHBO-AED ondersteuning bij calamiteiten.
Mocht uw certificaat verlopen zijn of wilt u het voor het eerst halen, zal de vereniging hiervoor een bijdrage beschikbaar stellen.

Inschrijving KvK

Alle leden van het nieuwe bestuur zijn bij de Kamer van Koophandel geweest. Daar bleek dat de afgetreden secretaris nog steeds als bestuurslid stond aangemeld. Met als bevoegdheid gezamenlijk. Wat inhoud dat er door meer dan een persoon getekend moet worden bij transacties.
De rol van de penningmeester was aangepast naar alleen bevoegd, wat inhoudt dat deze persoon in zijn eentje mag tekenen, deze constructie is volgens de KvK niet mogelijk en moet worden hersteld.

Maar, afgelopen zaterdag heeft het bestuur vergaderd en gesproken over de verkoop van de huurplaatsen en de aanstaande begroting. Gezien het geringe resultaat, ondanks de verkoop van huurplaatsen, heeft het bestuur  doen besluiten nog even te wachten met het tekenen van de stukken bij de KvK. Met het inleveren van de formulieren om bovenstaande aan te passen zou de inschrijving van kracht zijn. Door het nog niet inleveren van deze formulieren is  de totale afhandeling bij de KvK onhold gezet.

Vooral omdat de mogelijkheid zou bestaan dat het nieuwe bestuur privé verantwoordelijk kan worden gesteld voor het financiële beleid van het vorig bestuur, terwijl wij het als lid het daar niet mee eens waren. De bestuursleden (en hun partners) willen niet door beleid van vorige besturen  in zwaar weer komen.


Deze week ontvangt u nader bericht waarin wij u met een voorbeeld laten zien welke gevolgen de verkoop van de huurplaatsen zullen  hebben.